Ukoliko želite da podržite naš rad, ovde pročitajte kako.

Postoje dva načina da podržite naš rad: materijalnim i nematerijalnim putem.

Zbog čega biste podržali naš rad? U kartici o nama smo detaljno opisali šta je naš cilj. Ukoliko želite da nam pomognete i da ubrzate proces ostvarivanja tog cilja, uradite to na način srazmeran vašim mogućnostima, a mi u nastavku navodimo moguće načine.

Što se tiče podrške materijalnim putem, možete nam donirati novac na dinarski račun: 160-5400101756749-47, na devizni: RS35-160-5430201069370-56 na ime Vladimir Stanisavljevic, svrha uplate donacija, a grad možete staviti bilo koji. Uskoro će biti moguće i uplate na PayPal-u.
Nematerijalnim putem nam možete pomoći na mnogo načina. Možete da delite naše objave na društvenim mrežama, da nam šaljete predloge putem mejla (psihologijakaze@gmail.com), da nam šaljete teme koje želite da dodatno istražimo za vas i tako dalje. Dozvolićemo vam da budete kreativni prilikom podrške.

Svaka vrsta pomoći, materijale ili nematerijalne, biće u skladu sa našim ciljevima, a posebno će nam pomoći da dodatno proširimo naš tim i rad na ostalim platformama, kao što je YouTube i na taj način ćemo vam pružiti najbolju moguću, a potpuno besplatnu, edukaciju.