Komentar kao osvrt na posmatračku analizu Tesle

Nikola Tesla je u ovom intervjuu iz 1924. (vidi, http://www.psihologija-kaze.com/zbog-cega-tesla-nije-imao-zenu/ ). tačno osjetio buduće vrijeme, kao što je to uradio
člankom o 21 vijeku godine 1937. za časopis Liberty, opisujući 2035. i 2100. godinu (vidi,
https://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1222-nikola-tesla-o-21-stoljecu-1937g-
i-naucni-komentari ). On je, kao i još neki, samo pratio razvoj feminističkog pokreta s kraja 19 i
početka 20 vijeka, te na osnovu toga uradio analizu i predviđanje.

Korijeni opštih ženskih prava su počeli još 1791. kada je Olimpija de Guž napisala Deklaraciju
žene i građanke. Godine 1893. žene su u Novom Zelandu po prvi put dobile pravo glasa, a na
međunarodnom nivou to se desilo tek 1951. godine i to po pitanju opšteg rada, uključujući i
intelektualni samo uz stručnu spremu. Konvencija za zaštitu materinstva donešena je 1919.
godine. Uglavnom, sve konvencije, uključujući i kasnije od 1954. do sredine 80-ih godina
prošlog vijeka donešene od Ujedinjenih Nacija o zaštiti ljudskih prava i zaštiti djece, vidimo da
se krše kad god izbije neki ratni sukob u bilo kojoj zemlji. A s obzirom da je potreba za radnom
snagom usred rasta populacije na Zemlji neminovno uvukla i žene u sve dimenzije rada u
društvu, nemivno je bilo da će i materinstvo biti ugroženo, kako od poslodavaca tako i od same
energije žene. Prirodno je da žena sputana za rad materinstvom prethodnih vijekova dobija u 20
vijeku želju da se dokaže i istakne. Ta sputana energija sada daje ogromnu aktivacionu energiju
ženama, a kakav je duh vremena danas dolazi do egocentrizma kod pojedinih žena da budu
dominantne, zato će uraditi sve u korist današnjeg Svjetskog poretka samo da budu pri vrhu koji
je samo u njihovim glavama. Otuda imamo na sceni žene koje gledamo na političkoj sceni, žene
kao direktore škola, dekane, u vladama svijeta, parlamentu… i ne pada im na pamet da se ikada
zaustave. Pukim materijalnim vođstvom neke žrtvuju i svoje majčinstvo, moralne, etične i
duhovne vrijednosti.

Mnogi ljudi će iz neznanja dati za pravo da komentariše ličnost Nikole Tesle, pa će njegovu
prirodu neženje podvesti kao „čudak sa poremećajem bez žene“, kako skoro izjavi jedna gospođa
iz javnog života u Srbiji. S druge strane, muškarci Teslu komentarišu kao „kastriranu osobu“,
osobu „seksualne blokade“, „ženomrsca“ i sl. Kad sagledam skup svih komentara vidim samo
veliku zavisnost od materijalizma i muško-ženskog principa. Tesla to nije bio. Zato treba
razumjeti sve takve komentare, jer svi ispadi potiču od neznanja.

Nikola Tesla je na ovaj svijet došao zbog velikog elektromagnetnog frekventnog i energetskog
potencijala svojih roditelja i predaka. Zemljin elektromagnetni potencijal i oplođene jajne ćelije
su isti. Energetski potencijal za više stanje svijesti, duhovnost i jače moždane matrice kod
određenog muškarca i žene biva sakupljen kao u Milutinu Tesli i Đuki Mandić (otac i majka
Nikole Tesle), da iz takvog spoja na svijet donesu ljude bitne po ljudski rod. I da Tesli otac i
majka nisu imali sveštenički korijen već samo genetski korijen za Um i Duh, Tesla bi se opet
pojavio na svijet onakav kakvog ga znamo, kao što je kroz istoriju bilo sa sličnim osobama iako
je Tesla ubjedljivo neobična ličnost bio. Nastao je sa svojim bratom i sestrom kao rezultat polnog
odnosa roditelja samo u cilju nastanka poroda. ( https://www.homoverbum.com/stajnerova-tri-
stepena-zivota-covjecanstva/ )

Ljudski rod još uvijek zarobljen raznim materijalnim porivima koji im uništava kreativnost,
seksualnu energiju shvata samo pod poimanjem polnog odnosa. Ne shvata da je seksualna
energija opšte kreativna energija, pa uz rađanje potomstva postoje i rađanja stvaralačkih ideja u
kulturi, nauci, sportu… Odgovor imamo u Teslinoj izjavi: „Ja sam se oženio naukom“.
Objašnjenje odgovora imamo u celibatu ili apstinenciji koju je praktikovao Tesla, kao vid
astrokontracepcije. Tesli nisu bile strane fizičke tjelesne vježbe na bazi gimnastike, pa zasigurno
nije ni joga. Izgleda da je do njega došla odlučna praksa starih jogina (stezanja analnih mišića,
voljna kontrakcija mišića uretre, uvlačenje trbušne stijenke prema kičmi i uvis, usmjeravanje
donjeg dijela vrha jezika prema hipofizi) i starih monaha (monaška tajna) u zaustavljanju curenja
energije iz genitalija bez duboke svrhe, zarad usmjerenja te energije prema mentalnom nivou,
prema glavi, kako bi se postiglo blaženstvo Apsoluta.

Nikola Tesla nije robovao prostotom seksualne želje, jer je davno shvatio da to nisu njegove
želje, nego tuđe projekcije. Isto je važilo i za sve druge, sem za onu da se žrtvuje spoznajno u
korist ljudskog roda. Na taj način prevazišao je želju ka potomstvu žrtvujući se za više ideale.
Ali, to nije potiskivanje seksualne energije, već samo njeno usmjerenje za svijetle ideale. Jer
potisnuta seksualna energija ne može dati preusmjerenje ka višim energetskim centrima. Isto
tako, seksualne nastranosti i perverzije vode ka in/direktnom povređivanju drugih ljudi – odnos
napadača i napadnute osobe – stvaranje žrtvi – stvaranje tuge, patnje, bola, nevolja, teškoća,
depresije, jer energija izgubljena kroz seksualne aktivnosti ne može se sasvim nadoknaditi što
trasira put ka starenju, otupljivanju, zaglupljivanju, patnji, depresiji… Sa druge strane potomstvo
donosi karmu. Zato je Tesla odlučio da živi u čistoti, čestitosti i celibatu shvativši da je to
neophodno za spiritualni, duhovni napredak, i postigla Totalna Svijest koja je jedinstvo sa
Apsolutom, sa Bogom. Ovladati prana energijom, etarskom energijom u sebi, znači ovladati
umom i duhom, ovladati sobom iznad zemaljskih strasti, ovladati energijom kroz celibat koji je
uzdržavanje od seksualnih želja i misli – predana posvećenost „ćiita“ energiji iliti seksualnoj
koja čini mentalnu građu ili suptilnu stvar od koje se sastoji čovjekov um – za konekciju u
jedinstvu rezonance sa Tvorcem. ( http://www.psihologija-kaze.com/kljuc-svemira-nikole-tesle-
3-6-9/ )

Upravo rečeno jeste duhovna tajna Teslinog članka iz 1900. godine – Problem povećanja ljudske
energije. U drugom članku, Uticaj statičkog elektriciteta na bežični prenos iz 1919. godine Tesla
se osvrnuo na Hercove talase i na svoj rad sa ne-hercijanskim talasima, spram rada u Kolorado
Springsu. Tu je opisao kako jedno kolo spojeno sa zemljom i jednim uzdignuto postavljenim,
osciluje proizvodeći dva posebna i odvojena efekta. O čemu se zapravo radilo? Na početku se
zrače Hercovi talasi u smjeru koji zaklapa prav ugao sa osom simetrije provodnika, dok se s
druge strane istovremeno kroz zemlju propušta struja i to brzinom koja je proporcionalna
kosekansu ugla koji se od polazne tačke pa do suprotne tačke na Zemlji mijenja od 0-180
stepeni. Početna brzina je beskonačna i smanjuje se brzo, a onda polako, dok se ne pređe jedan
kvadrant. Tada se struja prostire svjetlosnom brzinom. Zatim, od te granice pa dalje brzina
postepeno raste, a na suprotnoj tački Zemljine kugle brzina postaje beskonačna. Zakon
prostiranja talasa, kako piše Tesla u tom članku, jednak je projekciji svih talasa na osu simetrije
pravca kretanja. Dakle, to je značilo da svi polutalasi redom iako različitih dužina, pokrivaju
tačno istu površinu. Tako je Tesla otkrio stacionarne talase, govoreći da se oni šire planetom
srednjom brzinom koja je veća od brzine svjetlosti, i po njemu su bili brzine 471 200 km/sek.

Znači, Zemlja je izvor stojećih talasa. (vidi, Uticaj statičkog elektriciteta na bežični prenos, N.Tesla, Članci,
Izabrana dela Nikole Tesle, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom 2, Beograd, 2006, 287-290.)

Ako opisano iz Teslinog članka primjenimo na čovjeka dobijamo odgovor na njegov celibat.
Tesla je za postizanje pomenutog u eksperimentima na Kolorado Springsu koristio spiralne
zavojnice, a naš polni organ je spirala, naš pupak je spirala, unutrašnjost uha, tjeme glave, otisci
prsta itd. Spirale su u nama, spirale su na nama. S obzirom da je misao svjetlosna, da je ona
elektricitet, te kao i naš vid i naše voljne psihičke slike posljedica fotoefekta, onda možemo reći
da mislima mi šaljemo elektricitet propuštajući vlastitu svjetlost u naše tijelo brzinom svjetla, sve
dok ta brzina ne počne postepeno da raste dok ne postane beskonačna. Tako u nama proizvodimo
jače stacionarne talase, koji su nadsvjetlosne brzine, koji su etarski zapravo i prelaze Njutnov
kvadrat udaljenosti povezujući harmonično sve materijalno u SveMiru. Na taj način svijetlim
mislima sebe spajamo sa Apsolutom kao najvišim duhovnim principom koji djeluje preko
svjetlosnog etra – povezujemo sebe sa beskonačnim izvorom slobodne energije, jer svi smo mi
materijalizovani stacionarni talas ma koliko mali ili velik, od jedne galaksije pa do najsitnijeg
bića u SveMiru kao dokaz savršene kreativnosti Tvorca.

Pisano na Aranđelovdan,
21.11.2018. u Podgorici
Vladimir Karadžić.