Ko ti daje a ko oduzima energiju?

Rezultati straživanja na temu energije među ljudima su iznenađujući.
Da li se osećate energično ili iscrpljeno u prisustvu nekih osoba? Ovaj osećaj nije
imaginacija. Istraživanja su pokazala da „energija odnosa“ može da utiče na naše
stavove, motivaciju, vitalnost i fizičko zdravlje.

Za optimalno zdravlje potrebni su nam dobar san, fizička aktivnost, ishrana ali i bolje
razumevanje toga kako društvo koje nas okružuje utiče na nas. Istraživanja su pokazala
da su međuljudski odnosi od ključne važnosti za potpun život. Prema tome, mnogo je
zdravija interakcija sa kućnim ljubimcem nego sa egocentričnim rođacima ili sa šefom
teške naravi. Potvrđeno je da interakcija sa nekim ljudima može da poboljša naš
entuzijazam, izdražljivost i efektivnost, imunitet, neuroendokrini i kardiovaskularni
sistem dok vreme sa nekim drugim ljudima može da utiče na nas sasvim suprotno.
Istraživanje spovedeno sa 650 zaposlenih pokazalo je da ljudi koji su identifikovani kao
ljudi sa pozitivnom energijom, utiču na jačanje morala, društvenih veza i performansi na
poslu kod ljudi koji se nalaze u njihovoj blizini.
Šta utiče na to da li nas neka osoba napaja ili nam crpi energiju? Tim istraživača Kim
Cameron (Univerzitet Michigan) došao je do zaključka da su osobe koje svojom
energijom pozitivno utiču na nas autentične, sklone pobedi i podršci, empatične,
pouzdane, optimistične i okrenute ka nalaženju rešenja umesto ka problemu. Oni su
timski igrači koji su spremni da pomognu a i da se zahvale.
Sa druge strane, oni koji nam crpe energiju su ljudi koji su okrenuti sebi i skloni da
obezvređuju druge. Sve okreću sebi, nisu empatični i njihova interakcija sa drugima je
površna. Uglavnom pričaju o sebi i nisu osobe od poverenja. Uglavnom su fokusirani na
negativne stvari, probleme i kritike.

Kako rezultati istraživanja pokazuju, previše vremena provedenog sa ovakvim osobama
neće se dobro pokazati i odraziti na vaše zdravlje i blagostanje.