* Ključ Svemira Nikole Tesle * 3, 6 i 9


“Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju… Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani

nevidljivim silama… Iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput
zvijezda na nebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu vidjeti, ali ih
možemo osjetiti… Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi
koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći… Ako želite
otkriti tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije… Onoga dana
kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovat će više
nego u ranijim vijekovima svoje istorije. “ Nikola Tesla

Nikola Tesla je rekao: “Ako biste samo znali veličanstvenost brojeva 3, 6 i 9, onda biste
imali ključ svemira.” Sagledavajući Teslu kao velikog intuitivnog genija ogromnog stvaralačkog
potencijala, mogli bismo reći da je prvi uočio veliku tajnu pomenutih brojeva, i to iz dubine svog unutrašnjeg bića – svoje svjetlosti. Pa da vidimo zanimljivu “igru” brojeva i ispravnost Teslinih
riječi, iako sve ovdje rečeno sigurno ne predstavlja kraj.

U našem antenatalnom periodu imamo:
3 mjesec nas u materici = određen pol;
6 mjesec nas u materici određen razvoj;
9 mjesec nas u materici = određeno rađanje datumom koji zna samo Tvorac.

Numerološka postavka ovih brojeva u prvom tomu (tom Nula) knjige “Numerologija” dr
Irene Sjekloće Miler i Borisa Kazincija (B.Kazinci, dr I.S.Miler, Numerologija, knjiga 0,
Esotheria, Bg, 2006, 50,62,188), otkriva sledeću zanimljivu tajnu iz sinhroniciteta sa Teslom:
3 = početak, trojstvo, rađanje, spoznaja Boga, Duša, Sudbina, Sveti Anđeli (rođenje-život-
smrt; početak-sredina-kraj), fizika;
6 = udvostručeno trojstvo-napredak, savršenstvo, red, sklad, uzvišeni rad i djelo,
sociologija;
9 = trostruko trojstvo-svijet, beskrajnost, nedokučivost, uspjeh u spoju duhovnog i
materijalnog, veliko znanje.
Tesla je spavao oko 3h. Živio je zadnjih decenija svog života na 33 spratu hotela
Njujorker u Njujorku. Soba broj 3327. Matematika za sprat: 3+3=6. Matematika u broju sobe:
3+3=6 i 2+7=9. Na pitanje novinara: “Kad počinje Vaš dan?”, Tesla odgovara: “U labaratoriji
sam u pola sedam, svakog jutra. Radim do podne, a onda jedem. Za ručak ne jedem mnogo,
upravo koliko mi je dovoljno da osjećam da sam jeo. Zatim nastavljam da radim. Radim do osam
uveče. Onda napuštam labaratoriju i odlazim na večeru, kada jedem mnogo. Uživam u jelu i
rado popijem čašu dobrog vina i pojedem jednu jabuku. Nekad se u labaratoriju vratim u deset
uveče i radim do jedan poslije pola noći. Tada pješice pođem prema hotelu u kojem stanujem.
Kada dođem u sobu na programu je malo gimnastike. Zatim pročitam šta je svijet napisao i šta
su drugi umovi postigli u nauci. Tek tada idem u krevet, to je oko dva poslije ponoći. Spavam oko
3h. Ustajem i počinjem iznova”. (Vlado Gojnić, Nikola Tesla i Crna Gora, Obod, Cetinje, 1995.)
Svaki glas ima određenu vokalnu i numerološku vibraciju i energiju. Neparne i božanske
brojeve nose samoglasnici. Parne zemaljske brojeve nose suglasnici. Sjetimo se da je na osnovu
binarnog sistema 0 i 1 u informatici urađeno sve – svaki broj, svako slovo, svaka slika.
Nevidljiva matematika Prirode jeste u Svjetlosti i stacionarnim talasima, koji svojom
nadsvjetlosnom brzinom guraju svjetlost u jednu tačku pri rađanju materije u SveMiru. Isto tako
je i u mikro kosmosu. Tesla je stacionarne talase kroz Zemlju upisao vertikalno dvojnom
spiralom (kao i horizontalno), više od 50 godina prije otkrića DNK, i poptuno je nebitno je li dvojna ili trojna spirala, jer je sama spirala temelj postojanja. Od jedne galaksije pa sve do nas i
još sitnijih organizama jeste po jedan stacionarni talas-čestica materijalizovan gustinom i masom,
i samo poređan makro-mikro kosmički od većeg ka manjim. Obratimo pažnju da numerološka
postavka vokala na 3, 6 i 9 daje “ON U” (u tijelu, Duh, Duša u Tijelu):

1 = A
2 = B, Ž, M, G, J, D, P, X, T, F
3 = O
4 = V, Z, K, Đ, C, DŽ
5 = E
6 = N, L, R, S, Č, Š
7 = I 8 = LJ, NJ, Ć
9 = U

Tesli je jedna od inspiracija bila i Biblija. Po Rudolfu Štajneru postoje 3 stepena života
čovječanstva – Ljubav, Vjera, Nada. Kada krenemo unazad od naših pra/baba i pra/djedova
imamo vrhunac u brojevima 3+3=6 i 3×3=9, jer u “Zakonima sudbine” autor Ridiger Dalke (Laguna, Bg, 2015, 197,198)
matematički tvrdi da nakon četiri generacije već imamo 16 srodnika, a nakon 33 generacije
unazad: 128 – 256 – 512 – 1024 – 2048 – 4096 – 8192 – 16384 – 32768 – 65536 – 131072 – 262144
– 524288 – 1 048 576 – 2 097 152 – 4 194 304 – 8 388 608 – 16 777 216 – 33 554 432 – 67 108 864
– 132 217 728 – 268 435 456 – 536 870 912 – 1 073 741 824 – 2 147 483 648 – 4 294 967 296 –
8 589 934 592, što je više od današnje populacije živih na Zemlji. Dakle, do samog Nebeskog
svjetla, iliti Teslinog luminoferoznog etra (akaše). Kako Tesla i reče: “Smrt ne postoji, a samim
tim saznanjem, nestaje i strah od iste. I zapamtite: ni jedan čovjek koji je postojao, nije umro.
Pretvorili su se u svjetlost i kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se svjetlosne čestice
vrate u prvobitno stanje. Vraćanje u neku od prvobitnih energija. Hrist i još neki znali su tu
tajnu. Ja sam tragao za time kako da se očuva ljudska energija. Ona je jedan od vidova, svjetlost
u duši, ponekad ravna vrhunskom nebeskom svjetlu. Nisam tragao za tim radi sebe, već radi
dobra svih. Vjerujem da će moja otkrića učiniti ljudima život lakšim, i usmjeriti ih na duhovnost i
moralnost”. Sa druge strane Petar Drugi Petrović Njegoš u svojoj “Luči mikrokozmi” reče: ”Mi
smo iskra u smrtnu prašinu; mi smo luča tamom obuzeta”.
Znači, 3 pomenuta stepena u čovjeka +3 i x3 ista u ženi = čovječanstvo = 6 kao broj
čovjeka, šesti dan stvaranja čovjeka po Bibliji. Svaki od Štajnerova 3 stepena života
čovječanstva možemo staviti u odnos frekvencija, pa time direktno u Svjetlost, u Vrijeme, u
Energiju, u Prostor za masu Materije, i najzad u Vječnost, u beskonačnost (vidi,
https://www.homoverbum.com/stajnerova-tri-stepena-zivota-covjecanstva ). Razlog je taj što je
svjetlost jedna od pojava visoke frekvencije, a što je Tesla lijepo objasnio u svom predavanju
1893, ili Đ. M. Stanojević iste godine u svom radu “Etar i elektricitet”.

Na nekim radio aparatima redosled u MHz i
KHz ide redom za FM: 88, 90, 93, 96, 99, 102…MHz.
Broj 9 je vrh piramide. 3 su ugla Trougla. 3 ugla
gornjeg troulga + 3 ugla donjeg = Heksagram
(šestokraka zvijezda, Davidova, Solomonov pečat).
Gornji trougao usmjeren na dolje, ka čovjeku od Boga,
je inače alhemijski Su (sumpor) a njega imamo u
bjelančevinama za DNK. Donji trougao sa vrhom na
gore je usmjerenost ka Apsolutu. Dakle, tačke spajanja
i rezonanca. Dva trougla ujedinjena su spoj filozofskih
elemenata stvaranja, spoj muškarca i žene (polna
penetracija) u stvaranju materije u materici kao mikro
kosmosu žene (vidi Ključ Viljema Postela u “Ključu
misterija”, Elifasa Levija), ali i za isijavanje zvijezda u
3 kraka gore + 3 dolje (x3=9). Imamo 9 kraljevstava
neba u “Ključu misterija”, Elifasa Levija, zatim film
“Deveta kapija” film sa Džoni Depom, u kojem se
pokazuje kako prolaze pohlepnici za moći kada se drznu
da uznemiravaju makro kosmos. U tom filmu su 3
varijacije iste knjige “Deveta kapija”, pa su sve 3 kod 3
osobe; dakle, 3+3=6 kao broj čovjeka, a tu je i 3×3=9. U 9
uglova koje nacrtamo u Krugu dobijamo ovaj niz
frekvencija, od koje je 528Hz “frekvencija Ljubavi” jer se
njome čisti Voda od nafte, (a naš organizam je 70%
voda), utiče pozitivno na DNK i sl, dok je frekvenca
741Hz stavljena u sredini kruga kao tačka u Pitagorinoj
Monadi, i kao Jezgro atoma u kojem je konstantna
sadašnjost:
https://www.youtube.com/watch?v=a05rYmP9fus

Harmonična frekvenca 432Hz o kojoj je još Platon pisao daje kombinaciju 4+3+2=9.
Odnos tonova melodije i starocrkvene ljestvice, po Milovanu Mići Jovanoviću, izgleda ovako:
Do = 396 Hz
(3+9+6=18, 1+8 = 9)
Re = 417 Hz (4+1+7=12, 1+2 = 3)
Mi = 528 Hz (5+2+8=15, 1+5 = 6)
Fa = 639 Hz (6+3+9=18, 1+8 = 9)
Sol = 741 Hz (7+4+1=12, 1+2 = 3)
La = 852 Hz (8+5+2=15, 1+5 = 6)
Si = 963 Hz (9+6+3=18, 1+8 = 9)

Kombinacija tonova Do (Ut), Fa i Si brojevima 369 idu ovako:
– ton Do (Ut), 396 Hz, služi za “ostvarivanje, materijalizaciju ciljeva ukoliko su pozitivni i
etični. Njime se otklanjaju prepreke i dobija dovoljna energija za manifestaciju željenog. Ovaj
ton pomaže i u transformaciji osećanja krivice”, po M. M. Jovanoviću ( https://milovanmicajovanovic.rs/praktikum_tekstovi/);
– ton Fa, 639 Hz, priprema osobu za uspostavljanje bolje komunikacije u medicinskim
tretmanima; Inače, 639Hz je frekvenca komunikacije i povezivanja;
– ton Si, 963 Hz, se na materijalnom nivou odnosi na stimulaciju pinealne žlijezde. Na
duhovnom nivou odnosi se na povezanost s višim sferama duha.

U 3, 6 i 9 je jednota makrokosmosa i mikrokosmosa, siderijalnog vremena i vremena
bioloških satova. Po Milu Duporu u knjizi “Astrološki i hermetički spisi”(Esotheria, Bg, 2004,

174),, na mikrokosmičkom
nivou možemo upisati svastiku ukoso u pravcu kazaljke na satu opisujući dnevni “hod” Sunca:

Sunčev “izlazak” je oko 6 sati, upliv na vegetaciju ultravioletnim zracima dostiže oko 9 sati, a
vrhunac u 15h (3). Tada prođe još 1/8 kruga. Zatim, Sunčev zalazak imamo oko 18h (6h), a vani
izlazimo u 21h (9). U 3 sata poslije ponoći je najburnija smjena hormona, koji vrhunac lučenja
preko pinealne žlijezde (hipotalamusa, trećeg oka) dostiže od 6 do 9 sati. U 3h je najčešci termin
rađanja i umiranja. Sad pogledajmo krug od 3h-6h-9h-15h-18h-21h-3h-6h-9h na
mikrokosmičkom planu. Suprotno, makrokosmički i ujedno mikrokosmički po datumima
upisujemo godišnja doba na astro znake. Za malo pa da se 3, 6 i 9 poklope sa brojem dana u
godini.
Tesla nije slučajno stanovao na 33 spratu u sobi 3327. Sinhronicitet je napravio pun krug
(a krug nema strane) u imenu bića u materijalnom obliku zvanom Nikola Tesla, dajući u
prezimenu i pojam koji ja opisujem ovako, a koji opisuje sav Teslin sadržaj rada:
T (telekomunikacije, televizija, telepatija)
E (etar, elektricitet, elektron)
S (struja, solarno, Sunce)
L (litosfera-Zemljin sloj)
A (atom, atmosfera, aero-vazduh)

Jedna knjiga kao zbornik radova o vinčanskom pismu iz 2002. godine nosi naziv “Život
je Ljubav”, a u njoj je istoimeni tekst Lidije Mišić, koji se bavi brojem 6 i 9 utisnutim na jednoj
vinčanskoj posudi iz vatinske grupe (prva polovina 11 v.p.n.e.) kao “EI”. Uočavajući etar i
Apsolut u vinčanskim oznakama za brojeve Lidija Mišić piše: “Ovo je jedan od najstarijih iskaza
koji ima filozofski karakter. Takođe, njegov karakter je i magijsko-zaštitni. Magijski je jer u sebi sadrži i spoznaju u kojoj se mora aktivno učestvovati. Središnji znak u sebi sadrži znak E kao
znak za etar-akašu, koji sam po sebi ima kosmičko prostiranje. U grafemi ovo E podržano je
znakom I. Ovako znak “I” kondenzuje, sabija prostiranje znaka “E”. U temenu znaka još
jedanput se potencira ovo sabijanje i zatvaranje etera-akaše. Time postaje izraz za sabiranje u
jednu tačku – za sabranost. Biti, znači biti sabran u samom sebi. Temena crta označava Apsolut,
te tako ceo znak možemo protumačiti i kao znanje o Jastvu koje nas vodi u jedinstvo sa
Apsolutom, u jestastvo. Ispod ovog znaka nalazi se znak za započetu spiralu, što označava
trajanje kroz vreme… Brojčana vrednost središnjeg znaka grafeme, znaka E jeste 6, a I vrednost
9. Znači 69. Ovo je znak kosmičke ravnoteže. Ono što je gore to je i u nama, znak celine. Leva i
desna strana cele grafeme takođe su ravnotežne. Ceo iskaz sadrži znanje koje seže duboko u bit
spoznaje o čoveku, trajanju, prostoru i vremenu. Njegov energetski i psihički naboj je sama
pokretačka sila života. Vrednost iskaza je zaista za vjeki vjekov….” (Život je Ljubav, o
vinčanskom pismu, Pešić i Sinovi, Beograd, 2002, 222, 223, 224) Ako pogledamo da “EI” sa krovnom crtom izdvojenom može dati dio slova T, onda
dobijamo još dublji smisao. No, postoji još jedna alfabetska zanimljivost koju možemo izvući iz
pomoćne istorijske nauke paleografije, koja nam takođe otkriva identičnu poruku o vezi makro i
mikro kosmosa. Mogli bismo reći da je prethodni vinčanski grafem “EI” identičnog značenja kao
sankritsko Jagrat i Sushupti izdvojeni iz kompleta (slika dolje). Ova sanskritska grafema nalik je
slovu Z srpske ćirilice i indijsko-arapskom broju 3, i koristi se u objašnjenju Muzike sfera

Dakle, Tesla je za mene lično odavno postao pojam u praimenu. Vidimo da je vertikalni
odnos na naivou Ideja je učinio svoje. Njegov najbitniji patent, patent za radijantnu energiju od
21. Marta 1901. igrom slučaja bio je No. 685. 957, pa veza prvih brojeva patenta s obje strane
između tačke 6 i 9 je broj 3. Ovakav sinhronicitet pokazuje izabranu osobu da otkrije tajne
Prirode – Nikolu Teslu, da donese najbitnije patente za povezivanje ljudi širom svijeta – sa
povezivanjem nervnih sistema i magnetnih polja naših preko aparata svih nas, da bismo
prevazišli razdaljine i bili u komunikaciji na daljinu putem tastature. U pismu gospođi Džonson
1894. on pominje mali bežični aparat sa broda ili bilo gdje korišćen za kontakt na daljinu. Tako
je povezao ljude – da ne budu daleki jedni drugima pismom, slikom, glasom. Ovakvo
poklapanje, od broja sprata, sobe i patenta, pa do ličnosti zvane Nikola Tesla, pokazuje da u
KoSmo-su ne postoji “slučajnost”, već da pomjeranje čestica-talasa u kosmičku Svekretnju i
Svestvaranje etarskim vibracijama nosi ono što znamo kao događaj-Istorija; nađe na Zemlji
adekvatno biće za prenos tajni prirode. Nikola Tesla je bio taj. Talasi-čestice su se skupile u
njega kao u jednu tačku, a tačka je filozofski nematerijalna i znači beskonačnost, Vječnost,
stalnu sadašnjost, konstantnost, ali je materijalna geometrijski i služi za spajanje linija, spajanje
svega u SveMiru. Dakle, kao po Lajbnicu i Boškovicu – cjelina prethodi djelovima. Po
Pitagorinoj transmigraciji Duše (putovanjem iz tjelesne u netjelesne sfere), svaka Duša kada bi
bila programirana po određenom ključu broja, mogla bi se sjetiti onoga što je naučila van tijela u
fazi preegzistencije, kao i prethodnih egzistencija. Visokorazvijena osoba Duhom i Umom u sebi
misaono može sebe dijeliti i fizički i ličnošću, i retrospektivno od 1/2 pa nadalje doći donedjeljivog – Atoma. Tada shvata koja mu je kosmička uloga.

* Prilog Teslinom Ključu SveMira *

“Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u razmjeru s radom i
žrtvama… Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja.” Nikola Tesla

Da je Nikola Tesla bio veoma posebno biće dato svijetu da kroz materijalnu
manifestaciju otkrije i narednim generacijama ukaže na tajne Prirode, pokazaću svojim otkrićima
u ovom prilogu datoj temi. Zapravo, u Tesli su se manifestovali Jungovi arhetipovi. S obzirom
da arhetipovi nose energetski naboj pa samim tim i frekventni opseg, onda sve što sam prethodno
izložio na temi brojeva3-6-9 jeste u skladu sa ovim što će biti ovdje u nastavku.

U istoriji nauke pojam etra je kod Tesle jedinstven po mnogo čemu. Prije svega po
nazivu – luminoferozni (svjetslosni) etar, po kojem su svjetlost i prostor neodvojivi. Zatim po
tome što je za opis etra uzimao “plastični” primjer vode i mjehura u njoj, a za kretnju Zemlje sa
etrom poređenje čamca i vira. Tesla je rekao da se nada da će njegova otkrića “učiniti ljudima
život lakšim i snošljivijim, i usmjeriti ih na duhovnost i moralnost”. Baveći se i razmišljajući
duboko o Teslinom luminoferoznom etru, shvatio sam da nas svjetlosni etar kao foto-aparat slika
konstantno, i s obzirom da mu je osnovno svojstvo vibracija mi onda svoje vibracije pokretom,
govorom i ne/djelom za života ostavljamo upisane u medijumu koji ih prenosi do najvišeg
duhovnog principa – Apsoluta. Na taj način, apsolutno svim kontrolorima koji vladaju svijetom
posao je uzaludan, jer i oni se snimaju.
Na prvom setu slika ostavljenih
za kraj ovog malog rada jesu Arhangel
Mihailo, Nikola Tesla 1899. i Mark Tven
u Teslinoj laboratoriji 1894. U desnoj
ruci Arhangel Mihailo drži podignuti
mač svjetlosti, u lijevoj ruci nosi nebesku
sferu iz koje je nastao Svijet, a iza glave
mu je zlatni oreol poput srebrnih i
zlatnih čakri (iznad asketske purpurne
čakre) – dovođenje u rezonancu radi
uspostavljanja balansa svjetlosti spolja sa
našom unutrašnjom (kontinuirani vrtlozi
energije u tijelu). Materijalnu
manifestaciju Arh. Mihaila imamo na
slici ispod – Tesla u Kolorado Springsu
1899. u lijevoj ruci umjesto mača
svjetlosti drži neonku, u desnoj ruci drži
elektromagnetni točak, a izviše sebe
dobio manifestaciju svjetlosnog etra. Na
trećoj slici Mark Tven u Teslinoj
labaratoriji proizvodi izgleda malu loptastu munju između dva kola (što odgovara nebeskoj sferi
koju drži Arh. Mihailo), dok je Tesla iza njega koji pokreće eksperiment. 

Na drugom setu slika vidimo staru heliopoljsku
kosmogoniju boga Zemlje (Geba) u polnom odnosu
sa boginjom Neba (Nuit), iz kojih su nastali Oziris,
Izida, Set i Neftis. Prikaz
je oslikan na papirusu u
Tameniu, 21 dinastija
(doba Starog Egipta, staredinastije; vidi, M.J.Matje,Staroegipatski mitovi,Dečja knjiga, Bg, 2004,168).). Druga i treća
slika pokazuje Teslin Vardenklif toranj na Long Ajlendu za korišćenje slobodne energije iz etra preko jonosfere, kao i
prikaz Tesline vizije kako bi estetski izgledalo osvijetliti Atlantski okean “zapaljivanjem”
jonosfere(vidi, Branimir Jovanović, Tesla, Centar Tesla, 11b).. Na četvrtoj slici frekventnih
opsega kada se vertikalno saberu trojke u sredini dobije se broj 27. 2+7=9; 27:3=9 i 27:9=3.
Vardenklif toranj Tesle na Long Ajlendu, kao stari heliopoljski arhetip u Tesli, kao što
vidimo imao je višestruku funkciju (Svjetski sistem u 12 tačaka). Izgradnjom nekoliko ovakvih
kula na planeti cijela planeta bi se uvela u rezonancu za prenos slika, vijesti, glasa itd, ali i za
izazivanje kiše gdje god treba visokofrekventnim vezivanjem dva najveća elementa u našoj
atmosferi u vazduhu (azot i kiseonik).
Kosmos = Ko smo? U SveMiru = svom miru. U Vasioni = vas i On/i. Duhovna tajna
Teslinog članka “Problem povećanja ljudske energije” (1900.) jeste u tome da što više znamo to
više zapažamo, više otkrivamo, više saznajemo i donosimo svijetu. Samim tim više rastemo
energetski i frekventno, uzdižući se duhom i umom iznad niskih strasti koje donose odvajanje od
naše unutrašnje prirode, odvajanje od etra, odvajanje od Apsoluta. U nastupajućoj novoj
paradigmi, srčani i moždani stacionarni talasi istinski budnih i svjesnih, stapaju se u jedno,
prelaze svjetlosnu brzinu i kvadrat udaljenosti, dolaze u vezu sa univerzalnom Sviješću jezgra iz
KoSmo-sa i sviješću planete Zemlje. Tako ćemo jednoga dana materijalizovati vizije Dobra.

Kroz mene, za vas. Vladimir Karadžić.