Kako predvideti budućnost?

Kada pričamo o duhovnosti, jedna od najfascinantnijih i najmisterioznijih tema je predviđanje budućnosti. Složićete se, da je svako, poput malog deteta, radoznao kada se priča o predviđanju budućnosti. Potrudio sam se da odem jedan korak napred i da prevaziđem domen diskusije, odnosno, da dešifrujem prirodu predikcije, što ne znači da sam u potpunosti uspeo, ali ću u nastavku teksta svoje uvide podeliti sa vama.

Kada govorimo o predviđanju, prva stavka koju treba da znamo je pojam cikličnog kretanja događaja. Ciklično predstavlja nešto što se okreće u krug, nešto što se ponavlja. Postoji mnogo primera cikličnog kretanja događaja u prirodi, koje sami možete da primetiti:
Trenutno je jesen. Naredno godišnje doba je zima, zatim sledi proleće, pa leto. I tako u krug. Trenutno je 13:00 časova, kasnije će biti 17 i tako u krug. Trenutno je dan, posle će doći noć. Maslačak se “budi” svakog jutra u 6. Pčela tačno u podne pravi pauzu, jer nema senke kako bi se orjentisala za kretanje. Napravite sada pauzu i pokušajte da sami smilite nekoliko primera kružnog, ponavljajućeg kretanja događaja. Možete ih i zapisati na papiru. Što više. Da li ste vi predvideli budućnost, ako kažete da će pčela napraviti pauzu tačno u podne ili ako kažete da je sledeće godišenje doba zima? Ili ako kažete da će se čovek koji je skočio, vratiti na zemlju.  Jeste. Budite sigurni da u prirodi postoji mnogo više primera cikličnog kretanja događaja, nego što mi znamo. Neki istoričari i naučnici su dokazali da se čak i istorija ponavlja u pravilnim, određenim vremenskim intervalima. Jedan od njih je i Todor Vulić, sa knjigom “Istorija koja se ponavlja”

Možda mi nismo svesni svih procesa koji se ponavljaju, ali Biće u nama, koje je beskrajno inteligentno, jeste. Nema sumnje da ono zna algoritam cikličnog kretanja.

Naravno, sve ovo nije dovoljno kako bismo objasnili čudnu prirodu predviđanja budućnosti, pa sam nastavio da razmišljam i došao do zaključka da postoji polje potencijalnih događaja

Sigurno ste već čuli rečenicu “Fokus svesti stvara stvarnost”, ili “Kakve su ti misli, takav ti je život, čuli ste za “Zakon privlačenja”
Nema sumnje da ovi principi/zakoni deluju.

Šta to znači? To znači da mi fokusom svesti emitujemo energiju, i to predstavlja akciju. Zatim ta energija bira fokusirani događaj iz polja potencijalnih događaja koji dolazi u svet. Dolazak događaja predstavlja reakciju. Ta reakcija je uvek istog spektra, samo joj izvori mogu biti drugačiji, u zavisnosti od fokusa. Što se tiče akcije, postoje različiti spektri. Šta još može da bude akcija?
“Između sinhroniciteta kao odnos naših moždanih i srčanih talasa, kako rade i službe, sigurno se dešavaju drugi događaji izazvani magnetiztmom našim i pomeranjem gustine etra. Mi ne znamo kako na taj način zgazimo nekog mrava, pomerimo i privučemo bakterije, proizvedemo višak ili manjak krvnih zrnca u nama itd. Svi udišemo isti vazduh, od atoma do bakterija, životinja, drveća, nas… Samim tim udišemo svetlost i unosimo informacije. Sve to dovodi do novog događaja. Ja sebe posmatram kao galaksiju, a svoja krvna zrnca kao skup planeta i zvezda.” Vladimir Karadžić.

Dakle, mi ne znamo šta sve može da bude akcija, šta sve emituje energiju ka polju potencijalnih događaja. Ali, Biće u nama, Božanski inteligentno, zna. Ovo je ujedno dokaz da “Zakon privlačnosti”, kao i svi drugi zakoni, deluju iako mi nismo svesni njih. Zbog toga ja ne predlažem praktikovanje pomenutog zakona, jer mi iz naše ograničene perspektive ne znamo šta je dobro za nas. Ali, Biće u nama, koje koristi univerzalnu inteligenciju, zna. Prepustimo posao njemu. Budimo jedno s njim. Jer mi to i jesmo. Dozvolimo njemu da emituje energiju ka polju potencijalnih događaja.

Sada ću navesti jedan primer iz video igrice. One su odličan hologram realnog života. 

Da li u igrici možete da zadate komandu i uradite nešto što nije isprogramirano? Ne možete. To znači da igrica poseduje spektar informacija. 
Možemo da iskoristimo i primer neke realne igre, potpuno je isto. Da li će u bilijaru kugla ići unazad ako je gurnete prema napred, bez donjeg felša? Neće. To znači da je bilijar platforma fizičkih i metafizičkih materija (razlika je jedino u našem umu, sve je jedno), elektromagnetnih talsa. 

Šta je onda polje potencijalnih događaja? To je duhovno, odnosno metafizičko polje svih informacija/zakona koje je isprogramirao naš Tvorac. A to je Božija sveprožimajuća svest, koja ujedno prenosi informacije u vidu elektromagnetnih talasa, ista ta svest, to polje, memoriše sve događaje, sva ne/dela. Kako mi osećamo dolazak događaja? Jedna “čestica”-talas, pomeri drugu, druga treću itd. Jedna reč za sve ovo je ETAR. 

Ovo je neoboriv dokaz postojanja našeg inteligentnog dizajnera i Teslinog luminoferoznog etra!

Evo kako to nazivaju drugi veliki umovi:

Kada se govori o telepercepciji, postavlja se pitanje odakle osoba koja posmatra crpi informacije. Naučnici i filozofi kao mogući izvor navode takozvano A-polje, akaša, metafizičku ravan, nevidljivo skladište svih naših misli, reči i dela. Prema hindu učenju, to je životni duh ili duhovna moć, neuništivi izvor svemoći, prostor kosmičkog pamćenja u kojem je sve zapisano, a prirodni zakoni, gravitacija, materija, energija, misaona kreacija i memorija zapravo su različiti aspekti jedinstvene akaše.

Rudolf Štajner kaže da akaša predstavlja hroniku mentalnog plana u kome su zabeleženi svi prošli i budući događaji, i to ne samo na našoj planeti, već u celom svemiru. Jung je ovu ravan nazvao kolektivno nesvesno, a utisnute (zapamćene) sadržaje u njoj arhetipovima. Iako je reč o dvodimenzionalnom, holografskom energetskom prostoru koje se nalazi izvan dometa ljudske percepcije, smatra se da su informacije A-polja, uz odgovarajuće vežbe i fokusiranost, ipak dostupne svesnom umu.

Nije teško zaključiti da se radi o istim poljima, s tim što sam ja zbog određenih neslaganja i unapređene Tesline tehnologije i terminologije, kreirao sopstveni naziv. Ne slažem se da su svi događaji predviđeni. Za mene je to veliki apsurd. 

Za kraj vam navodim praktične načine za predviđanje budućnosti.

Odmah ću vas podsetiti Tesline predložene teorije koja nije prihvaćena: “Mi ljudi nemamo svoje znanje, mi smo kosmički automati obdareni čulima i mogućnošću kretanja”.

To znači da mi nemamo potpunu kontrolu nad svojim znanjem. Mnogi ljudi su predvideli budućnost iako nisu ništa znali o mogućim načinima. Ili je to uradila svest u njima koja je ušla krz njihov prijemnik (mozak) u stanju ne-uma, ili je na isti način informacija došla iz drugih eksternih izvora. 

Na šta onda možemo da utičemo i kako možemo primeniti ova znanja? Prva stavka je da se upoznajemo sa našim dizajnerom i njegovim zakonima. Jer kada znamo za zakon gravitacije (ne silu, već zakon, jer i ona nastaje zbog etra), mi znamo šta će biti sa nama kada skočimo. Što više budemo znali, što se više obogatimo znanjem, to će naš horizont biti veći. Potrebno je da učimo i da se trudimo. 

Druga stavka je da težimo ka tome da budemo jedno sa onim što jesmo, sa Bićem u nama. Jer kada koristimo njegovu inteligenciju- Svest, koristimo Božiju, dok um, prepušten sam sebi, jedino zna za grozote i strah od smrti.

Treća stavka je da podešavamo sebe. Ne zaboravite da smo mi prijemnici-predajnici/(elektromagnetni)odašiljači. Kako podesimo sebe, takve će informacije uplivati u nas. To znači da izvori informacija mogu da budu i od negativnih entiteta. Podešavajte sebe fizički, zdravim načinom života. Duševno, unosom pravih informacija i duhovno, dizanjem svesti iznad uma. Sva umetnička dela su nastala kada je duša bila smirena, kada je vibrirala na 7-10 hz. Informacije najviše uplivaju kroz naš prijemnik kada smo smireni.  Takođe je tada eksterni izvor najbolji. 

“Kome se Bog javlja? Bog se javlja smirenima.” Otac Tadej. Da, ista ona duša, isti metafizičar koji je rekao da misli određuju život.

Kroz mene, za vas. Vladimir Stanisavljević.

Svetlosni pozdrav.