Kako je razvoj informacione tehnologije uticao na našu saosećajnost i empatiju?

Možda niste primetili, ali razvojem informacione tehnologije neki termini iz našeg života potpuno su izgubili svoj prvobitni smisao. Davno, davno, ljudi su poznavali samo one koje su lično sretali i delili sa njima određeni životni prostor. Količina saosećajnosti i empatije (unošenja negativnih vibracija bola, patnje i straha u sebe) koju je stanovnik nekog sela ili grada mogao da ispolji, bila je veoma ograničena. Danas smo potpuno zagušeni informacijama, ne samo putem pisanih i elektronskih medija, nego i vizualno. Hiljade bilborda i svetlećih reklama samo što vam oči ne izbiju dok šetate ili se vozite gradovima.

Ulaskom televizije i interneta u svaki dom, svet je postao globalno selo. Dodiruju nas sudbine miliona ljudi. Iz tv ekrana zapljuskuje nas more patnji iz oblasti pogođenih ratom ili prirodnim nepogodama, gledamo iskasapljena tela, eksplicitne slike mučenja i umiranja, bezbroj apela za pomoć bolesnima. Ne treba zaboraviti da svoju saosećajnost ispoljavamo i prema glavnim junacima filmova i serija koje mnogi svakodnevno gledaju.

Kao što devojka ne može biti malo trudna, tako ni mi ne možemo biti delimično empatični i saosećajni. Ne možemo reći: “E, sa malom milicom saosećam a sa malim Petrom koji je takođe u bezizlaznoj situaciji ne saosećam”, a takvih apela je na desetine svakog dana samo na medijumu kao što je fejsbuk.

Dakle, ako ste zaista saosećajni, onda ste saosećajni prema svakom unesrećenom. Ako niste, onda baš i niste saosećajni.

Znam da ću mnoge iznenaditi ako kažem da ne saosećam sa tuđim bolom, niti volim da su drugi saosećajni prema meni u trenucima kad se nalazim u “minus fazi”, no, tako je već duže od dve decenije. Znam samo jedno:

Onome ko se nalazi u disharmoničnim vibracijama, potrebne su što je moguće jače harmonične vibracije da bi izašao iz stanja u kome se nalazi a ne podrška njegovom neskladu. Zato uvek delujem u skladu sa tim saznanjem. Kad je neko bolestan zamislim ga kao zdravog i radujem se kao da se to njegovo zdravlje i dobro raspoloženje već dogodilo. Time svakome pomažem u granicama svojih moći a siguran sam da mu ne štetim.

Saosećanje sa tuđim strahovima i patnjama podrazumeva vibriranje identičnim negativnim frekvencijama. Kad talasi dođu u rezonanciju, snaga vibracija se umnogostručava.

Autor teksta: Miodrag Dražić.