FILOSOFIJA BILIJARA: Bilijar kao KoSmo-s


Istorija bilijara proteže se zvanično od XV vijeka. Ljubav mnogih ličnosti prema ovoj igri bila je tolika da su bilijar imali u svojim domovima. Sa druge strane, nekadašnja rezidencija crnogorskog duhovnog i svjetovnog vladara Petra Drugog Petrovića Njegoša, iz naziva Nova kuća po izgradnji 1838. godine dobila je ime Biljarda, po bilijaru kojeg je Njegoš igrao (najviše sam). Bila je to omiljena Njegoševa igra. Sama Njegoševa Biljarda bila je izdužena pravougaona kamena građevina na sprat, baš kao što je pravougaoni bilijarski sto. Biljarda je služila ne samo Njegošu nego i Senatu, perjanicima, drugim državnim organima, ali i za boravak uglednih gostiju.

Škotska kraljica, Marija Stjuart, imala je želju da joj po smrti umotaju tijelo u platno od čoje njenog bilijarskog stola. To je i učinjeno. Igranje bilijara pominje se i u djelima Šekspira. Bilijar su igrale poznate istorijske ličnosti kao francuski kralj Luj XIV, zatim muzički genije Volfang Amadeus Mocart, zatim francuski osvajač Napoleon Bonaparta, jedan od osnivača SAD i treći američki predsjednik Tomas Džeferson, kao i prvi Džordž Vašington, engleski romanopisac XIX vijeka Čarls Dikens, matematičar i pisac knjige Alisa u zemlji čuda Luis Kerol, pisac Mark Tven i njegov prijatelj, genije iz Smiljana, Nikola Tesla…
Bilijar je veoma posebna igra i specifična. Osim što u sebi nosi eleganciju pokreta, nosi misao, koncentraciju-fokus, kao fokalnu tačku u etarskoj fizici, i ono najvažnije – apsolutni Mir, SveMir. Usudio bih se reći da je bilijar svojevrsna meditacija, smiraj, tihovanje. Nosi sa sobom i savjest, i zalaženje u sopstvenu podsvijest ukoliko se igra sam bez ikoga (“protiv sebe”). Bilijar je svojevrsni inspirator i inspiracija. Kada upotrijebim riječ inspirator, onda mislim na generator koji u toku rada (igre) proizvodi struje – misaone struje, Ideje, generičku matematiku na brojevima kugli. Za mene lično, bilijar je filosofija.

Sve bilijarske kugle-lopte drže se u obruču od trougla na stolu. Kada se obruč makne čeka se udarac bijele kugle u vrh trougla-piramide od kugli. Neke bilijarske kugle imaju jednu boju sa bijelim krugom u koji je broj. Druge imaju prstene od obojene linije sa krugom i brojem. Sa prstenovima, tj. trakama u bojama koje nose broj, asociraju me na prsten planete Saturn. Otuda sudar bilijarskih loptica liči na sudar čestica, sudar svjetova

Slučajnost ne postoji. Nezavisnost, takođe. Jer, jedna čestica-talas pomjeri drugu, druga pomjeri treću, treća četvrtu, četvrta petu i tako dalje u beskraj, u Vječnost, kreirajući ono što se zove događaj, istorijavrijeme. Isto tako u bilijaru čovjek elektricitetom iz mozga sve do mišića pusti struju misli, napravi pokret bilijarskim štapom kojim udari bijelu kuglu i pokrene događaj – igru.

Bilijar je za mene geometrija, u kojoj kugla zamjenjuje geometrijsku tačku a udarac štapa liniju koja povezuje tačke. Mi zapravo igramo geometriju i to na našoj planeti, Zemlji, Geia – dakle, geometrija na Gei na kojoj stoji bilijarski sto. Jedinstvo u odnosu makro i mikro kosmosa. Udarac kugle štapom je kao udar sile u fizici. Bijela kugla mi je asocijacija na bijelu svjetlost, elektromagnetni spektar koji sadrži svih sedam primarnih boja spektra svjetlosti, duge (crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, ljubičastu, infra-crveno-ultra-ljubičasta) koje se mijenjaju u zvučnim muzičkim oktavama 48 i 49. Tu je i crna kugla, koja kao tama u kosmički beskraj čeka svjetlost da pokrene vrtloge u atomima za zagrijavanje i nastajanje materije. Baš kao u slučaju fotoelektričnog efekta bilijarska bijela kugla udara o materiju kao foton izbijajući iz nje višak elektrona, a dio kugli ostane neraštrkan dalje od polja udara bijele kugle, kao zadržani elektroni u materiji.
  

Moj mladi i duhovni prijatelj, Vladimir Stanisavljević, kreator prve i predzadnje kosmološke slike za doprinos ovog teksta, inače  aktivni igrač bilijara, kaže: “Primetio sam da kada igram bilijar protiv nekoga, ja, zapravo, igram protiv samog sebe. Kada sam na svom najvišem nivou, nije mi bitno kako protivnik igra. Kada sam ja na potezu, nije mi bitno ko mi je protivnik, a isto je tako i u životu- kada preuzmeš odgovornost i kada si svest(posmatrač), nije bitno kakve te situacije snalaze. Bilijar je odlična platforma, koja je poput duhovnog ogledala, pokazuje koliko smo trenutno svesni, jer je odsustvo svesti dekoncentrisanost. Dakle, bilijar pokazuje Ko Smo- dupla kosmologija ove igre. Kao što i ja igram protiv samog sebe, tako i moj protivnik vodi unutrašnji meč, a imamo i međusobno nadmetanje. Ja to nazivam trojstvom u bilijaru. “

I za kraj ove imaginarne bilijarske igre u informatičkom algoritmu kojim završavam tekst tastaturom, osvrćem se na škotsku kraljicu Mariju Stjuart, koju su po smrti umotali u platno od čoje njenog bilijarskog stola. Škotska kraljica kao da je htjela da joj beživotno tijelo zauvijek nosi upamćenu  igru brojeva kugli, njihovih boja, njihovih sudara kao odnosa geometrije i jačine sile. A duša je šta?  Pa elektromagnetni spektar, a elektromagnetna sila jedna od četiri sile prirode.

Vladimir Karadžić,
Podgorica,
29.11.2018.